Nguyên nhân có thể xảy ra: DEEBOT 83 bị vướng vào thứ gì đó trên sàn (dây điện, rèm rủ, mép thảm, v.v.).
Giải pháp: DEEBOT 83 sẽ thử nhiều cách khác nhau để tự thoát khỏi rắc rối. Nếu không thành công, hãy loại bỏ các chướng ngại vật bằng tay và khởi động lại. Sẽ giúp bạn thực hiện một số công việc chuẩn bị nhỏ để DEEBOT của bạn hoạt động trơn tru – hãy tìm kiếm những cạm bẫy và trở ngại rõ ràng trước thời hạn.